Cursus Gemeentefinancien, Den Haag

Elk raadslid, ook de niet-financieel specialisten, krijgt te maken met de financiën van de gemeente. Als je daar niet dagelijks mee te maken hebt, is dat best lastig. Wij helpen je op weg. In de cursus komen de basisbeginselen aan bod, zoals de financiële cyclus van de gemeente met de (meerjaren) begroting, jaarrekening en voorjaarsnota. Aan de hand van het bespreken van een balans/begroting verwerf je inzicht in de inkomstenbronnen van de gemeente en wordt besproken waarop je als gemeenteraadslid (het meeste) invloed kunt uitoefenen. Dit gebeurt door middel van het afwisselen van theorie, praktische oefeningen en het werken met casussen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.